pulsoksymetr

Pulsykometr – urządzenie niezbędne w celu monitorowania własnego zdrowia

Urządzenie służące do monitorowania oraz wykonywania pomiarów w celu określenia nasycenia krwi tlenem czyli saturacji określa się mianem pulsykometru. Urządzenie to, służy także do określenia pulsu czyli częstotliwości pracy serca i wykorzystywane są z powodzeniem we wszelkich placówkach związanych ze służbą zdrowia a także w coraz większej ilości gospodarstw domowych.

Jak działa urządzenie i jak odczytywać wyniki?

Pulsykometr mierzy stopień pochłaniania promieniowania dwóch długości fal przez erytrocyty, czyli krwinki czerwone człowieka. W celu badania wykorzystuje się fale czerwone (których długość wynosi 660 nanometrów) oraz fale podczerwone (o długości 940 nanometrów). W przypadku krwi pozbawionej tlenu stopień ich pochłaniania będzie nieprawidłowy. Wynik badania otrzymywany jest w procentach i w przypadku osoby zdrowej, stopień saturacji wynosi od 95 do 97%.

Podstawowe rodzaje pulsykometrów

pulsoksymetr

Na rynku obecnie dostępnych jest wiele rodzajów pulsykometrów przeznaczonych do samodzielnego monitorowania saturacji oraz pulsu w domu. Do najbardziej popularnych należy pulsykometr napalcowy, który nakłada się na palec badanej osoby. Może być on z powodzeniem stosowany w dowolnej chwili, także poza terenem instytucji świadczących usługi z zakresu ochrony zdrowia.

Sprzęt medyczny ma z reguły charakter stacjonarny i dodatkowo nakłada się do na płatek ucha. Wykorzystywany jest z powodzeniem podczas wykonywania zabiegów i operacji w szpitalach, przychodniach czy domach opieki społecznej. Niejednokrotnie tego typu pulsykometry wyposażone są dodatkowo w funkcje mierzenia ciśnienia czy dokonywanie pomiarów oddechu.

Na rynku pojawiają się także pulsykometry umieszczone w urządzeniach mobilnych i sprzętach sportowych  których zadaniem jest mierzenie saturacji poprzez umieszczenie ich na nadgarstku badanego.  W takich przypadkach warto wiedzieć, że otrzymane wyniki mogą być mniej dokładne niż w przypadku wykorzystania profesjonalnego sprzętu.